Rosja - zabytki Rosji

Złoty Pierścień Rosji

Złoty Pierścień Rosji (ros. Золото́е кольцо́ Росси́и) - grupa szlaków turystycznych, przechodzących przez średniowieczne miasta Rosji położone na północ i wschód od Moskwy. Obszar ten w pokrywa się częściowo z regionem historycznym zwanym Rusią Zales...

Bursztynowa Komnata

W 1701 Fryderyk I Hohenzollern zamówił wykonanie bursztynowego wystroju gabinetu w swoim podberlińskim pałacu Charlottenburg u mistrza bursztyniarskiego z Kopenhagi. Prace nad tym trwały jedenaście lat. Dzieło było imponujące: ściany pokoju o wymiara...

Car Kołokoł

Car Kołokoł (ros. Царь-колокол) – największy na świecie dzwon, eksponowany obecnie w moskiewskim Kremlu. Jedyny na świecie wielki dzwon, który nigdy nie zadzwonił. Car Kołokoł, o wadze 160 ton (wg danych muzeum kremlowskiego - 202 tony), średnicy 6,...

Car Puszka

Car Puszka (ros. Царь-пушка) – armata, jedna z największych na świecie pod względem kalibru, eksponowana obecnie w moskiewskim Kremlu. Armatę Car Puszkę odlał z brązu mistrz ludwisarski Andriej Czochowy na polecenie cara Fiodora Rurykowicza na Kreml...

Cmentarz Nowodziewiczy

Nekropolię otwarto w 1524 roku, tuż obok muru wybudowanego właśnie monastyru. Chowano tam głównie kościelnych dygnitarzy, szanowane rodziny i szlachetnie urodzonych, a także, od XIX wieku inteligencję i kupców. W 1898 roku otwarto nową część cmentarz...

Dacan Iwołgiński

Iwołgiński Dacan - (rus. Иволгинский дацан, bua. Тугэс Баясгалантай Улзы номой Хурдын Хиид czyli Koło Poznania Przynoszące Szczęście i Pełną Radość) - świątynia i klasztor buddyjski znajdujący się w Iwołdze Górnej w azjatyckiej części Rosji będący ce...

Klasztor Nowodziewiczy w Moskwie

Klasztor Nowodziewiczy (ros. Новодевичий монастырь) - wybudowany w 1524 roku w Moskwie, dla uczczenia zdobycia Smoleńska. W XVII wieku Zofia Romanowa, siostra cara Piotra I Wielkiego, przebudowała go, a od 1682 roku stał się on jej drugą rezydencją. ...

Neredica

Neredica – wzgórze w pobliżu Nowogrodu Wielkiego w Rosji. W 1198 wzniesiono tam cerkiew Spaso-Preobrażeniską. W czasie II wojny światowej została zniszczona, a po wojnie odbudowna....

Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Sankt Petersburgu

Budowla została wzniesiona na miejscu, gdzie w 1881 roku został zamordowany car Aleksander II Romanow i stąd właśnie pochodzi popularna nazwa cerkwi - na Krwi. Prace rozpoczął w 1883 roku Aleksander III Romanow dla upamiętnienia swojego ojca i trwały...

Sobór Świętej Trójcy w Sankt Petersburgu

Wewnątrz znajduje się relikwiarz ze szczątkami Aleksandra Newskiego, którego w Rosji czci się jako świętego. Na dwóch przyklasztornych cmentarzach spoczywa wielu znanych twórców kultury rosyjskiej. 25 sierpnia 2006 na rusztowaniach otaczających kopu...

Sobór św. Sofii w Nowogrodzie Wielkim

Obecna budowla została ufundowana przez księcia Włodzimierza i wzniesiona w latach 1045-1052 na miejscu wcześniejszej, drewnianej z trzynastoma kopułami z 989 roku. Układ kościoła, oparty na pięciu nawach, zbliżony jest do soboru św. Sofii w Kijowie....

Twierdza Pietropawłowska

W murach znajdują się dwie bramy: Brama Piotrowska oraz Brama Newska. Wewnątrz budowli znajduje się sobór Pietropawłowski (wybudowany w latach 1712-1733), który wieńczy 122-metrowa iglica. W soborze znajdują się krypty rosyjskich monarchów, m.in. Św....

Świątynia buddyjska w Sankt Petersburgu

W 1900 r. przedstawiciel Dalajlamy w Rosji Agwan Dorżiew otrzymał zgodę na budowę w Sankt Petersburgu świątyni buddyjskiej. Środki na jego budowę ofiarowane zostały przez Dalajlamę XIII, samego Agwana Dorżiewa, a także zebrane wśród buddystów imperiu...

Carskie Sioło

Pałac, a właściwie zespół pałacowo-parkowy, jest jedną z najznakomitszych rezydencji w stylu rosyjskiego baroku. W efekcie licznych prac, prowadzonych w XVIII i XIX wieku, w Carskim Siole powstał ogromny kompleks, w skład którego, oprócz głównego pał...

Kuskowo (pałac)

W latach 40.-70. XVIII w. ówczesny właściciel majątku hrabia Piotr Szeremietiew zbudował obecny zespół pałacowy, będący jedną z największych i najbogatszych zachowanych do dziś rezydencji w Rosji, nie licząc budowli carskich. Kwestia autorstwa projek...

Oranienbaum (zespół pałacowy w Rosji)

Oranienbaum (rosyjski Ораниенба́ум) - zespół pałacowy i rezydencja carów rosyjskich w mieście Łomonosow położonym nad Zatoką Fińską, na zachód od Sankt Petersburga. Zespół pałacowy powstał z inicjatywy Piotra I Wielkiego w 1710 roku. Prace nad jego d...

Pałac Michajłowski

Pałac Michajłowski (ros. Михайловский дворец) - neoklasycystyczny pałac znajdujący się w Sankt Petersburgu przy ul. Inżeniernaja 4. Jest on głównym gmachem Muzeum Rosyjskiego. Pałac zbudowano w latach 1819-1825 według projektu Carlo Rossiego. Dawna...

Pałac Rad

Konkurs architektoniczny (lata 1931-1933) zwyciężył neoklasyczny projekt Borysa Iofana, później zmieniony przez Iofana, Władymira Szczuko i Władymira Gelfreicha w drapacz chmur. Gdyby budynek powstał, stałby się najwyższą, w swoim czasie, budowlą na ...

Pałac Zimowy

W latach 1711-1754 w mieście powstało pięć Pałaców Zimowych. Pierwszy "Dom Zimowy" zbudowany został dla Cara Piotra I w 1711 roku, na brzegu Zimowego Kanału, drugi - na miejscu obecnego Teatru Ermitażu (wybudowany w latach 1716-19 według projektu arc...

Kurhan Karagodeuasz

Został odkryty w 1888. Jego pierwotna wysokość sięgała 12 m. Miał płaską górną powierzchnię i pochyłe ściany. Pod nasypem znajdowała się kamienna komora grobowa, przykryta drewnianymi balami, o długości 20,5 m, podzielona na 4 pomieszczenia, posiadaj...

Kurhan Artjuchowski

Jest badany przez archeologów od 1879. Do czasu wykopalisk jego wysokość wynosiła 6,4 m, a szerokość - 131 m. Zawierał pochówki w formie kamiennych grobów skrzynkowych z okresu między III wiekiem p.n.e. a I wiekiem n.e., przypisywane miejscowej rodzi...

Awdiejewo

Awdiejewo - stanowisko o charakterze otwartym położone koło Kurska w Rosji. Na stanowisku tym poświadczona jest obecność warstw kulturowych utożsamianych z kulturą kostenkowsko-awdiejewską Ów stanowisko datowane jest na okres między 21 a 17 tys lat t...

Bolszaja Bliznica

Bolszaja Bliznica – kurhan na Półwyspie Tamańskim, 8 km na południe od ruin starożytnego miasta greckiego Fanagorii, z IV wieku p.n.e.. Jego zachowana wysokość to 15 m, obwód – 340 m. Pod nasypem odsłonięto 3 grobowce kamienne, 2 mogiły płytowe i ki...

Kurhan Ipatowski

Kurhan Ipatowski, Wielki Kurhan Ipatowski – kurhan położony w odległości ponad 1 kilometra na północny zachód od miasta Ipatowo na Przedkaukaziu. Jego wysokość wynosi 7 m, a średnica około 120 m. Ze względu na swoje rozmiary jest zaliczany do tzw. d...

Jelizawietowskoje

Jelizawietowskoje (ros. Елизаветовское городище - trb. Jelizawietowskoje gorodiszcze), w języku polskim też jako grodzisko Jelizawietowskie - grodzisko scytyjskie, stanowiące pozostałości starożytnego miasta położonego w delcie Donu, 15 km na południ...

Kamennaja Bałka

Kamennaja Bałka - jest to kompleks stanowisk o charakterze otwartym znajdujący się w basenie Morza Azowskiego....

Kurhany Kelermeskie

Kurhany Kelermeskie – zespół kurhanów scytyjskich z końca VII i początku VI wieku p.n.e., położonych w pobliżu miasta Kelermes w Kraju Krasnodarskim w południowo-zachodniej części Rosji. Kurhany te zaliczają się do tzw. Królewskich kurhanów scytyjski...

Kostenki

Kostenki koło Woroneża - stanowisko górnopaleolityczne położone na terenie tarasach Donu. Stanowisko to tworze różnego rodzaju konglomerat otwartych stanowisk na których reprezentowanych są różnego rodzaju kultury np stanowisko Kotenki 1 reprezentuje...

Kurhan Chochłacz

W kurhanie pochowano aorską kobietę w wieku około 50 lat, europoidalnego typu antropologicznego – prawdopodobnie wodza plemienia lub żonę wodza. Wyposażenie grobowe składało się z co najmniej trzynastu złotych przedmiotów, w większości zdobionych mot...

Pazyryk

Groby były obrabowane jeszcze w starożytności. Pod kamiennymi nasypami kurhanów, w drewnianych komorach grobowych zachowały się zmumifikowane zwłoki ludzkie ze skórą pokrytą tatuażami. Korzystnym czynnikiem klimatycznym, pozwalającym zachować zwłoki ...

Grodzisko Semibratnieje

Grodzisko Semibratnieje – grodzisko z ruinami miasta na lewym brzegu rzeki Kubań, położone 50 km od Fanagorii, 12 km na zachód od współczesnej stanicy Werenikowskaja i 1 km na północ od drogi Werenikowskaja – Anapa, w rejonie anapskim Kraju Krasnodar...

Kurhany Semibratnieje

Kurhany Semibratnieje, Kurhany Siedmiu Braci – zespół 7 syndyckich kurhanów położonych na lewym brzegu rzeki Kubań w Kraju Krasnojarskim w Rosji, w pobliżu grodziska Semibratnieje. Zostały odkryte w latach 1875-1876 przez rosyjskiego archeologa W.G....

Kurhany Uljapskie

Kurhany Uljapskie – cmentarzysko kurhanowe, położone w środkowym biegu rzeki Kubań, w obrębie i w okolicach osiedla Uljap przy ujściu rzeki Ul do rzeki Łaby, w rejonie majkopskim Republiki Adygei. Nekropola datowana jest na VI-IV wiek p.n.e. i zawier...